Aqua4You


Víztechnológia

Vállalunk víztechnológia tématerületekhez rendelhető mérnöki szaktanácsadást, tervezési, engedélyeztetési, kivitelezési, üzemeltetési, karbantartási feladatok megoldását teljes körű ügyintézéssel, hatósági kapcsolattartással, cégképviselettel.

Mérnöki szolgáltatás

Mérnöki tanácsadás, tényfeltárás, problémamegoldás

Műszaki támogatás a projekttervezés, megvalósítás és az üzemeltetés folyamatában.

Vízjogi tervezés, engedélyeztetés

A törvényi szabályozásban foglaltak szerint, a vízi munka elvégzéséhez, illetve minden felszíni, vagy felszín alatti vizekkel kapcsolatba kerülő vízi létesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez, annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz vízjogi engedély szükséges. Az engedélyeztetési eljáráshoz tervdokumentációt kell készíteni. Vállaljuk a tervezési, engedélyeztetési folyamatok teljes körű ellátását.

• Elvi vízjogi engedély

Az elvi vízjogi engedély a vízgazdálkodási cél elérésére alkalmas műszaki megoldásokat és azok feltételeit, azaz a tevékenység tervezése során szem előtt tartandó szempontokat, követelményeket határozza meg. Az engedély azonban még nem jogosít a tevékenység gyakorlására.

• Vízjogi létesítési engedély

A vízjogi létesítési engedély a vízi munka végzésére, illetve a vizek áramlási, lefolyási viszonyait, mennyiségét, minőségét, meder- és partviszonyait vagy a felszín alatti vizek víztartó képződményeit befolyásoló vagy megváltoztató vízi létesítmény megépítésére, átalakítására vagy megszüntetésére jogosít.

• Vízjogi üzemeltetési engedély

A vízjogi üzemeltetési engedély, az engedélyben meghatározott feltételek és az üzemeltetéshez kapcsolódóan meghatározott kötelezettség mellett a vízi létesítmény használatba vételére, az engedély érvényességi ideje alatti üzemeltetésre, vízhasználat gyakorlására jogosít.

• Vízjogi fennmaradási engedély

A vízjogi fennmaradási engedély, a vízjogi létesítési engedély nélkül vagy attól eltérően létesített vízi létesítmény, továbbá vízi munka végzésének legalizálását szolgálja, azonban az üzemeltetésre nem jogosít. A jogszabályi környezet lehetővé teszi a fennmaradási és az üzemeltetési engedély iránti kérelem egy eljárás keretében való lebonyolítását.

Víztechnológia tervezés

Számos tevékenység - ivóvízellátás, ipari vízelőkészítés, mezőgazdasági, élelmiszeripari, uszodatechnika - igényli a korszerű, szakszerű vízkezelő technológiák meglétét. Cégünk vállalja egyrészt új, önálló vízkezelő technológiák tervezését, kivitelezését, másrészt már meglévő rendszerek felülvizsgálatát, illetve korszerűsítését az engedélyezési eljárás lebonyolításával együtt.

Próbaüzem koordinálás

Vállaljuk a komplex próbaüzemi terv elkészítését, a próbaüzem irányítását, értékelését és végül a komplex próbaüzemi zárójelentés elkészítését.

Vízminta elemzések

Az új víztechnológiai rendszerek megtervezése előtt, illetve a korszerűsítendő technológiák felülvizsgálatakor az optimális tervezés, majd a kivitelezés, próbaüzem elengedhetetlen részét képezi a kezelendő/kezelt víz vízminőségi paramétereinek és azok változásainak ismerete, elemzése. A vízminták analitikáját szaklaborokkal együttműködve, illetve helyben hordozható eszközök, tesztek segítségével végezzük.


Ha kérdése van, vagy árajánlatot szeretne kérni vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy írjon e-mailt!