Aqua4You


Környezetvédelem

Több mint egy évtizedes hatósági munkatapasztalattal vállalunk környezetvédelmi tématerületekhez kapcsolódó mérnöki szaktanácsadást, tervezési, engedélyeztetési feladatok megoldását teljes körű ügyintézéssel, hatósági kapcsolattartással, cégképviselettel. Cégünk rendelkezik a környezetvédelmi tervezési- és engedélyezési feladatok ellátásához szükséges jogosultságokkal levegőtisztaság-védelem, víz- és földtani közeg védelem, hulladékgazdálkodás, valamint zaj- és rezgésvédelem területeken.

Tervezés, engedélyeztetés

A jelentős környezetterhelést okozó vagy várhatóan jelentős környezetterhelést eredményező tevékenységek végzéséhez a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a kormányhivatal illetékes hatóságának engedélye szükséges. A szakértői dokumentációt a tervezett tevékenység fajtájától, a kapacitásától és a várható környezeti hatásoktól függően kell elkészíteni, majd engedélyezésre benyújtani.

Építési tervdokumentáció környezetvédelmi tervfejezet elkészítése

A környezetvédelmi tervfejezet - az építési tervdokumentáció kötelező elemeként - a tervezett környezethasználat környezeti elemekre való hatásait vizsgálja.

Előzetes vizsgálati dokumentáció (EV) készítése, engedélyeztetése

Az előzetes vizsgálati dokumentáció az előzetes mérnöki tervek, esetleg megvalósíthatósági tanulmány alapján elkészíthető. A dokumentáció alapján az illetékes hatóság dönt a tervezett környezethasználat további engedélyeztetési eljárásának típusáról, módjáról.

Környezeti hatásvizsgálat (KHV) tanulmány készítése, engedélyeztetése

A környezeti hatásvizsgálatot a környezetre jelentős hatással járó tevékenységek, beruházások megkezdése előtt kell elvégezni. Fel kell mérni a tervezett tevékenység előtti állapotot, majd a műszaki tervek, megvalósíthatósági tanulmány adatait felhasználva megbecsülni a várható környezeti hatásokat és környezethasználatot.

Egységes környezethasználati engedélyhez szükséges dokumentáció (IPPC) elkészítése, engedélyeztetése

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben meghatározott egyes, a környezetre jelentős kihatással járó tevékenységek, beruházások megkezdéséhez egységes környezethasználati engedély szükséges. A dokumentáció kötelező eleme az alkalmazott elérhető legjobb technika (BAT) és a várható emissziók mérésére és ellenőrzésére szolgáló módszerek ismertetése. Az ilyen módon folytatott tevékenység éves beszámolási kötelezettséggel jár.

Részleges vagy teljes körű felülvizsgálati dokumentáció (FV, IPPC) elkészítése, engedélyeztetése

Részleges vagy teljes körű felülvizsgálat számos esetben válhat szükségessé, mint például a környezetvédelmi vagy az egységes környezethasználati engedély lejártakor (amennyiben a tevékenység továbbra is folytatódik), a korábban engedélyezett tevékenység jelentős módosulása esetén, az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység folytatásakor ötévente, az elérhető legjobb technikában bekövetkezett jelentős változás következtében új kibocsátási határértékek során, új technika alkalmazása révén, továbbá ha a tevékenység olyan jelentős környezetterheléssel jár, hogy indokolt a korábbi engedélyben lévő határértékek felülvizsgálata.


Ha kérdése van, vagy árajánlatot szeretne kérni vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy írjon e-mailt!